(1)
Tashmuhamedova Feruza. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. KU 2023, 8, 106-109.