(1)
Otabek Rasulov Salimovich. OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI. KU 2023, 8, 70-73.