[1]
Tashmuhamedova Feruza 2023. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. 8, 8 (Sep. 2023), 106–109. DOI:https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.816.