[1]
Otabek Rasulov Salimovich 2023. OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. 8, 8 (Sep. 2023), 70–73. DOI:https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.807.